Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė UAB „Šiaurės Europos investicinis fondas“
PRIVATUMO POLITIKA KLIENTAMS

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 m. spalio 21 d.

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė UAB „Šiaurės Europos investicinis fondas“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje. 

1. Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šios privatumo politikos dalis yra neaiški, mūsų duomenų apsaugos koordinatorius yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikos 8 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.

2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė UAB „Šiaurės Europos investicinis fondas“; Mūsų juridinio asmens kodas yra: 304507395;
Mūsų adresas: Olimpiečių g. 1-27, Vilnius;
El. pašto adresas: [email protected].

3. Kodėl renkate informaciją apie mane? Koks yra informacijos apie mane rinkimo, naudojimo ir saugojimo teisinis pagrindas?

Duomenų rinkimo, naudojimo, saugojimo tikslasDuomenų rinkimo, naudojimo, saugojimo teisinis pagrindas 
preliminariosios nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad galėtumėme sudaryti su Jumis preliminariąją nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.); 
notarinės nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymuiūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad galėtumėme sudaryti notarinę nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
nekilnojamojo turto vertinimo atlikimui – Jei Jums reikalinga atlikti nekilnojamojo turto vertinimą siekiant gauti finansavimą nekilnojamajam turtui įsigyti, mes galime Jums jį padovanoti turto vertinimas atliekamas kaip dovana, kurią suteikiame jei perkate būstą, t. y. net jei ir nesudaroma rašytinė dovanojimo sutartis, jei mes atliekame Jūsų planuojamo įsigyti nekilnojamojo turto vertinimą, laikytina, kad su Jumis sudarome žodinę dovanojimo sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
kad galėtumėme įvykdyti su paslaugų sutarties vykdymu susijusias ir mums taikomas teisines prievoles mokesčių, buhalterinės apskaitos, dokumentų archyvavimo srityse Jūsų asmens duomenys reikalingi mums taikomų teisinių prievolių vykdymui (BDAR 6 str. 1 d. c p.);
kad galėtumėme atsakyti į Jūsų pateikiamus prašymus, paklausimus, skundusmes turime teisėtą interesą administruoti gaunamus prašymus, skundus, paklausimus bei rengti atsakymus į juos (BDAR 6 str. 1 d. f p.), o kiek tokie prašymai, paklausimai, skundai susiję su Jumis planuojamos sudaryti ar jau sudarytos sutarties vykdymu – tokių prašymų, paklausimų ar skundų administravimas būtinas siekiant sudaryti sutartį ar tinkamai ją įvykdyti (BDAR 6 str. 1 d. b p.).

4. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti?

Siekdami sudaryti preliminariąją nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, turite mums pateikti žemiau nurodytą informaciją apie save (ir kitą pirkėją, jei nekilnojamąjį turtą perkate kartu su kitu asmeniu), be kurios mes negalėtumėme sudaryti šios sutarties;

 • identifikacinius duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą);
 • kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą, adresą).

Kad atliktumėme nekilnojamojo turto vertinimą Jūsų planuojamam įsigyti būstui, turite mums pateikti žemiau nurodytą informaciją, kurią turėsime perduoti turto vertinimą atliekančiai bendrovei, o taip pat, be kurios negalėsime atlikti turto vertinimo:

 • identifikacinius duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą);
 • kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą, adresą);
 • kredito įstaigos, kurioms bus teikiamas turto vertinimas.

Siekdami sudaryti notarinė nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, turite mums pateikti žemiau nurodytą informaciją apie save (ir kitą pirkėją, jei nekilnojamąjį turtą perkate kartu su kitu asmeniu), be kurios mes negalėtumėme sudaryti šios sutarties:

 • identifikacinius duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą);
 • kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą, adresą);
 • informaciją apie vaikus, jei jų turite;
 • informaciją apie tai, ar esate susituokęs, jei turtą perkate kartu su kitu asmeniu; informaciją apie tai, kokia bendrovė finansuos pirkimo-pardavimo sutartį, jei turto įsigijimui imsite paskolą.

5. Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, juos galime perduoti žemiau nurodytoms duomenų gavėjų kategorijoms:

 • savo paslaugų teikėjams – IT paslaugų, duomenų saugyklų, klientų valdymo platformos, komunikacinių (el. pašto) paslaugų, pardavimų valdymo, rinkodaros paslaugų, buhalterinės apskaitos platformos teikėjams, prisiimantiems teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus dėl asmens duomenų konfidencialumo ir saugumo;
 • mūsų vardu sutartis sudaryti įgaliotiems asmenims;
 • turto vertinimo paslaugų teikėjams, jei Jums dovanojamas turto vertinimas;
 • notarui, kiek tai reikalinga notarinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui; 
 • mūsų bendrovę audituojantiems paslaugų teikėjams (auditoriams) ar patikrinimus atliekančioms valstybės ar savivaldybės institucijoms.

6. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Jūsų informaciją bus saugoma žemiau nurodytus duomenų saugojimo laikotarpius:

 • su Jumis sudarytos sutartys bus saugomos 10 metų po jų pabaigos;
 • mūsų sudaryta sutartis dėl Jums teikiamos dovanos – turto vertinimo, bus saugoma 10 metų nuo jos pabaigos;
 • Jūsų pateikti prašymai, skundai, paklausimai kartu su į juos parengtais atsakymais yra saugomi 1 metus nuo atsakymo pateikimo, o jei jie yra susiję su tarp mūsų sudarytos sutarties vykdymu – 10 metų. 

7. Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų bendrovėje?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 8 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos teisės aktų numatytos sąlygos ir išimtys: 

 • pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę;
 • pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
 • pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:
  • Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
  • Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
  • Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami; arba
  • mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;
 • pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; 
 • pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;
 • bet kuriuo metu atšaukti sutikimą Jūsų asmens duomenų rinkimui, naudojimui ir saugojimui;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt).

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo tikslu vykdomam asmens duomenų tvarkymui negalite pasinaudoti teise nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymų, kadangi šia teise galima pasinaudoti kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.), o mes Jūsų duomenis tvarkysime remdamiesi kitais teisiniais pagrindais.

8. Kaip galite man padėti?

Jei turite klausimų, komentarų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jeigu Jums reikalinga pagalba susijusi su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į mus el. paštu [email protected].